Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. Stundu saraksts – Timetable 3p.
2. Lasīšana, aizpildīšana "Mana skola" – Reading, My School 3p.
3. Lasīšana: "Mana mīļākā stunda" – Reading. My favourite lesson 3p.
4. Lasīšana: dialogi par skolas dzīvi – Reading. Dialogues about school life 3p.
5. Lasīšana: dialogs par skolas ikdienu – Reading. Dialogues about school 3p.