Grūtības pakāpe:
00:07:00

Visi uzdevumi:

13,5p.
1. Teikumi par skolu – Sentences about school 3p.
2. Mācību priekšmeti – School subjects 3p.
3. Diktāts; izteicieni par skolu – Dictation, Sentences about School 4,5p.
4. Mācību piederumi – School objects 3p.