Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. Jaukti burti vārdos – Spelling 3p.
2. Klausīšanās, izvēle – Listening, Choosing exercise 3p.
3. Klausīšanās, attēla izvēle – Listening, Choosing the Picture 3p.
4. Spēle "The Snake" – Spelling and Vocabulary, Game «The snake» 3p.
5. Attēlam pareizais klausīšanās vārds – Picture, Choosing the Listening 3p.