5.
martā
Diagnosticējošais darbs DABASZINĪBĀS 6. KLASEI
Trenējies ŠEIT!
Grūtības pakāpe:
10:00:00

Visi uzdevumi:

28p.
1. Burtu secība alfabētā – Alphabetical order of the letters 4p.
2. Burtu vieta alfabētā - The letters in the Alphabet 4p.
3. Trūkstošie burti alfabētā - Missing letters in the Alphabet 4p.
4. Alfabēts, burtu secība – Alphabet, the Order of the Letters 4p.
5. Burti alfabētiskā secībā - Letters in the Alphabetical Order 4p.
6. Attēli alfabētiskajā secībā I – Pictures in the Alphabetical Order 4p.
7. Burtu izrunas un burti - Letters and their Pronunciation 4p.