Teorija

Learn the alphabet!  Mācies alfabētu!
Listen!  Klausies!
 
Now listen and repeat! Tagad klausies un atkārto!
 
alphabet.png