Teorija

Uzdevumi

1. Vocabulary. Recognize multimedia devices

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vocabulary. Recognize Multimedia and computer devices

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vocabulary. Multimedia and computer devices I

Grūtības pakāpe: augsta

3
4. Vocabulary. Multimedia and computer devices II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Vocabulary. Household appliances I

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Vocabulary. Space I

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Vocabulary. Space II

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Vocabulary. Space III

Grūtības pakāpe: augsta

3
9. Vocabulary. Space IV

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Vocabulary. Phrasal verbs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Vocabulary. Technologies Idioms

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Reading. The digital divide

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Reading. The first computer programmer

Grūtības pakāpe: zema

3
14. Reading. Computers and other technologies

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Reading. New Home Theater System

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Reading. Bully for you

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Reading. Technologies

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Reading. Beginning of space exploration

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Reading. Space shuttle

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Listening. Mobile phones

Grūtības pakāpe: vidēja

7
21. Listening. Staying Connected

Grūtības pakāpe: augsta

6
22. Vocabulary. Household appliances II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Vocabulary. Recognize household appliances

Grūtības pakāpe: zema

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Reading. Drone racing - Sport of future? (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Listening. Streaming (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Listening. Internet and intelligence (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

8
4. Language Use. Advantages of a paperback (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
5. Language Use. Diamond (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Testi

1. Vocabulary. Multimedia, computer devices and household appliances

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Vocabulary. Space

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Reading. Technology and Space

Grūtības pakāpe: vidēja

15
4. Listening. Mobile phones, e-mails and social networks

Grūtības pakāpe: vidēja

13
5. Technology and Space

Grūtības pakāpe: vidēja

24

Materiāli skolotājiem