Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Present continuous Usage of present continuous.
2. Present continuous. Formation.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Affirmative sentences. 'To be' and the verb. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Complete the sentences using the verb in brackets and the correct form of 'to be'
2. Adding -ing to verbs 2. izziņas līmenis augsta 4p. Choose one of the given words and use them in a sentence for it to make sense.
3. Negative sentences 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Multiple-choice. Choose the correct negative sentence in present continuous.
4. Questions 2. izziņas līmenis augsta 4p. Use the given information in the brackets to construct questions in present continuous.
5. Listening. Multiple-choice. Choose the correct verb to complete the lyrics. 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Listen to the song and choose the correct words to complete the lyrics. Pay attention to the spelling and use of present continuous.
6. Listening. Gap-filling. Use the given words in present continuous form. 2. izziņas līmenis augsta 4p. Change the given words into present continuous and use them in the appropriate places.
7. Present simple or present continuous 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Multiple-choice questions (6 questions). Subject: Present - Present Simple or Present Progressive (Continuous)
8. Present continuous or present simple 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Multiple-choice questions. Subject: Present - Present Simple or Present Continuous

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Present continuous 00:00:00 vidēja 21p. Check your understanding of present continuous usage in variety of exercises.