Teorija

Uzdevumi

1. Affirmative sentences. 'To be' and the verb.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Adding -ing to verbs

Grūtības pakāpe: augsta

4
3. Negative sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Questions

Grūtības pakāpe: augsta

4
5. Listening. Multiple-choice. Choose the correct verb to complete the lyrics.

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Listening. Gap-filling. Use the given words in present continuous form.

Grūtības pakāpe: augsta

4
7. Present simple or present continuous

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. Present continuous or present simple

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Present continuous

Grūtības pakāpe: vidēja

21

Materiāli skolotājiem