Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

24p.
1. Klausīšanās un ievilkšana. Viens vai daudzi – Listening and Picture. Singular and Plural 4p.
2. Lasīšana, ievilkšana. Kas patīk un kas nepatīk – Likes and Dislikes 4p.
3. Klausīšanās. Kas patīk – Listening and Picture. Likes 4p.
4. Klausīšanās. Kas patīk un nepatīk – Listening, Dragging Picture. Likes, Dislikes 4p.
5. Klausīšanās. Kas patīk / nepatīk teikumos – Likes / Dislikes in the Sentences 4p.
6. Lasīšana. Kas patīk un kas nepatīk – Likes and Dislikes 4p.