Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

22p.
1. Atpazīsti attēlu! Rotaļlietas, mīļdzīvnieki – Recognize Toys and Pets 4p.
2. Vārds ar attēliem. Manas lietas un Mīļdzīvnieki – Reading and Choosing. My Things 4p.
3. Vārdu rinda. Apģērbs – The Line of the Words. Clothes 3p.
4. Jaukti burti. Manas lietas un mīļdzīvnieki – Mixing Letters. My Things and Pets 4p.
5. Paslēptie vārdi. Manas lietas un mīļdzīvnieki – Hiding Words. My Things and Pets 3p.
6. Lasīšana, ievilkšana. Manas lietas un mīļdzīvnieki – Dragging. My Things and Pets 4p.