Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

22p.
1. Kas ir attēlā? Vienskaitlis un Daudzskaitlis – Picture. Singular and Plural 4p.
2. Klausīšanās un ievilkšana. Viens vai daudzi – Listening and Picture. Singular and Plural 4p.
3. Klausīšanās. Vienskaitlis un Daudzskaitlis – Listening ang Words. Singular and Plural 4p.
4. Vienskaitlis vai daudzskaitlis – Singular or Plural 3p.
5. Daudzskaitļa veidošana – Plural 3p.
6. Jaukti burti. Daudzskaitlis – Mixing Letters, Plural 4p.