Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

15,5p.
1. "Don't" vai "doesn't" lietojums - Using of "don't" or "doesn't" in Present Simple 1,5p.
2. Pareizi un nepareizi teikumi vienkāršajā tagadnē - True or False sentences 1p.
3. Jautājumi un īsās atbildes - Questions and Short Answers Present Simple 2p.
4. Lasīšana, Mana ikdiena – Reading, About Myself 6p.
5. Jautājumu veidošana - Questions 2p.
6. Teikumu veidošana – Sentences II 3p.