Teorija

Study some new words.
(Iemācies dažus jaunos vārdiņus!)
textbook.png
textbook — /ˈtekstbʊk/ — mācību grāmata
notebook1.jpg
notebook — /ˈnəʊtbʊk/ — burtnīca, pierakstu burtnīca
map.png
map — /mæp/ — karte
paper.jpg
paper – /ˈpeɪpə/ – papīrs
board-3835930_960_720.jpg
blackboard – /ˈblækbɔ:d/ – tāfele
white-board-593370_960_720.jpg
white board – /ˈwaɪtbɔ:d/ –  baltā tāfele
mona-lisa-690203_960_720.jpg
picture – /ˈpɪktʃə/ – attēls
poster-mockup-2853847_960_720.jpg
poster – /ˈpəʊ.stər/ – plakāts