Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

19p.
1. Atpazīsti darbību – Recognize Action 3p.
2. Lasīšana, savienošana, dzīvnieki – Reading, Matching, Pets and Animals 3p.
3. Klausīšanās, darbības - Listening, Actions 3p.
4. Pārraksts zem attēla, Dzīvnieki – Word under the picture, Animals and Pets 4p.
5. Vārdu veidošana, darbības - Word making, Actions 3p.
6. Lasīšana, apraksts, Dzīvnieki - Reading, Description, Pets and Animals 3p.