Grūtības pakāpe:
10:00:00

Visi uzdevumi:

25p.
1. Diktāts, darbības un dzīvnieki - Dictation, actions and pets. 3p.
2. Rakstīšana, dzīvnieki - Writing, pets and animals 4p.
3. Lasīšana, dzīvnieka apraksts - Reading, pet or animal description 4p.
4. Klausīšanās, dzīvnieka prasmes - Listening, description of pet or animal 4p.
5. Klausīšanās, ierakstīt trūkstošo vārdu, darbības - Listening, write in the missing word, actions 3p.
6. Lasīšana, apraksts, dzīvnieki - Reading, description, pets and animals 3p.
7. Dziesma, savienošana, mājdzīvnieki - Matching, song about pets 4p.