Teorija

Read and learn some new words.
(Lasi un iemācies dažus jaunos vārdiņus!)
have_dinner.jpg
have dinner  — [hævˈdɪn.ər] — vakariņot (parasti ap plkst.6:30 līdz 8:00, dienas galvenā ēdienreize)
do_my_homework.png 
learn — [lɜːn] — mācīties
 
listen_to music.png
listen to music — [ˈlɪs.ənˌtəˈmjuː.zɪk] — klausīties mūziku
play_with_friends.jpg
play with (my) friends  — [pleɪˌwɪðˈ (maɪ) frendz] — spēlēties ar draugiem
go to school.png
walk to school — [wɔːk.təˈskuːl] — iet uz skolu ar kājām
write.jpg
write — [raɪt] — rakstīt