Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

22p.
1. Klausīšanās un lasīšana, apģērbs - Listening and Reading, Clothes 4p.
2. Jaukti burti, Apģērbs – Mixing Letters, Clothes 4p.
3. Izlaisti burti, Apģērbs – Missing Letters, Clothes 3p.
4. Klausīšanās un rakstīšana, Apģērbs – Listening and writing, Clothes 3p.
5. Rakstīšana, Pirmais burts, Apģērbs - Writing, Clothes 4p.
6. Rakstīšana, Apģērbs - Writing, Clothes 4p.