Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

28p.
1. Kas tas ir? Ķermenis - Recognize the part of the body. 3p.
2. Pārrakstīšana, ķermeņa daļas - Copying the word, parts of the body 3p.
3. Atpazīsti ķermeņa daļas - Recognizing the Parts of the Body 4p.
4. Ķermeņa daļas, savienošanas - Parts of the Body, Matching 8p.
5. Klausīšanās, jāizvēlas attēls, ķermenis - Listening, Parts of the Body 4p.
6. Lasīšana, dzejolis, attēls - Reading, rhyme 3p.
7. Lasīšana, Savienošana ar attēlu – Reading, Matching with Picture 3p.