Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 82 p. Pirmā semestra skolēna gatavošanās noslēguma tests 2. klasei, kurā iekļauti uzdevumi no tēmām: Es skolā, apakštēmas – Es klasē un skolā ar draugiem; Es mācos lietot angļu valodu; Es lasu; Es skaitu un krāsoju Es mājās, apakštēmas – Mana māja; Mans ģimene
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 83 p. Tēmas: Es pats: vārdu krājums – ķermeņa daļas, apģērbs; gramatika – piederības vietniekvārdi, daudzskaitļa veidošana, darbības vārds "to BE"; Es ārpus mājas: vārdu krājums – pulkstenis un diennakts daļas, nedēļas dienas, ikdienas darbības, mēneši, gadalaiki un laikapstākļi; gramatika – ilgstošā tagadne.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma darbs 00:40:00 vidēja 86 p. Vārdu krājums: lietas klasē, skolā, darbības klasē, pieklājības frāzes, skaitļi 1-20, krāsas, figūras, mēbeles, istabas, ģimenes locekļi. Gramatika: artikulu lietojums, daudzskaitļa veidošana, vietas apstākļa vārdi "on", "in", "under", "next to", alfabēts, norādāmie vietniekvārdi, "have got", piederības locījums.
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 121 p. Tēmas: Es pats: vārdu krājums – ķermeņa daļas, apģērbs; gramatika – piederības vietniekvārdi, daudzskaitļa veidošana, darbības vārds "to BE"; Es ārpus mājas: vārdu krājums – pulkstenis un diennakts daļas, nedēļas dienas, ikdienas darbības, mēneši, gadalaiki un laikapstākļi; gramatika – ilgstošā tagadne.