Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Kas ir attēlā – What's in the picture 3 p.
2. Vietniekvārdu tulkojums – Translation of pronouns 3 p.
3. Vienskaitlis un daudzskaitlis. Neregulārie lietvārdi – Singular and Plural. Irregular words 2 p.
4. Piederības vietniekvārdi teikumos – Possessive pronouns in the sentences 6 p.
5. Daudzskaitļa veidošanas atkārtojums – Plural 6 p.
6. "To be" locījums – Inflection of 'To be' 3 p.
7. Pilnā forma un saīsinājumi, "to be" – Short or full form of "to be" 2 p.
8. Lasīšana, tulkošana, ievilkšana – Reading, trasnlating, dragging 4 p.
9. Jautājumi un īsās atbildes I – Questions and short answers I 4 p.
10. Izvēle starp diviem laikiem – Choosing between two clocks 3 p.
11. Lasīšana, tulkošana. Nedēļas dienas – Reading, translating. Week 4 p.
12. Klausīšanās, ievilkšana. Pulkstenis – Listening, dragging. Time 4 p.
13. Vārda veidošana no daļām. Nedēļa un diena – Matching the parts of the words 6 p.
14. Nedēļas dienu kārtība – The days in a week 4 p.
15. Darbības atpazīšana I – Recognizing activity I 4 p.
16. Attēla apraksts – Description of picture 5 p.
17. Palīgdarbības vārds apgalvojuma teikumos – Auxiliary verb in the sentences 3 p.
18. Pareizi un nepareizi teikumi – Correct and incorrect sentences 2 p.
19. Vārdu draugi. Savienošana – Word friends. Matching 4 p.
20. Kas ir attēlā? Lietvārdi un darbības vārdi – What's in the picture? Nouns and verbs 3 p.
21. Kāds ārā laiks? – What's the weather? 2 p.
22. Lasīšana un klausīšanās. Izlaisti mēneši – Listening. Omitted months 2 p.
23. Mēnešu kārtība gadā – The months order in the year 4 p.