Read, listen and learn some new words.
Lasi, klausies un mācies jaunos vārdiņus!
audience — [ˈɔːdiəns] — publika, klausītāji, skatītāji, auditorija

band — [bænd] — grupa
 
concert — [ˈkɒnsət] — koncerts

fan — [fæn] — līdzjutējs, fans
 
hit — [hɪt] — populāra dziesma, skaņdarbs
 
lyrics — [ˈlɪrɪks] — dziesmas vārdi
 
melody — [ˈmelədi] — melodija


orchestra — [ˈɔːkɪstrə] — orķestris

perform — [pəˈfɔːm] — uzstāties, atskaņot, izpildīt
 
record — [ˈrekɔːd] — ieraksts

stage — [steɪdʒ] — skatuve