Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For teachers – Skolotājiem Description of teaching materials.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Films Vocabulary of films: action film, adventure film, animation, comedy, documentary, fantasy film, horror film, musical, reality show, romantic film, science fiction film, soap opera, thriller, war film, western. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
2. Aspects of Films Vocabulary of aspects of films: acting, award, celebrity, character, ending, plot, scene, script, special effects. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
3. Adjectives to describe Films Vocabulary of adjectives describing films: boring, confusing, exciting, funny, imaginative, interesting, moving, realistic, scary, violent. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
4. Useful things – Noderīgo lietu stūrītis Additional websites where to learn and practice the vocabulary and grammar.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Choosing the correct translation – Tulkojuma izvēle 1. izziņas līmenis zema 4 p. Choosing the correct translation. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
2. Listening and choosing the translation into Latvian – Klausīšanās un tulkojuma izvēle 1. izziņas līmenis zema 3 p. Listening to the word and choosing Latvian translation. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
3. How many words - Cik vārdu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Reading the list of words and counting the names related to films and cinema. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Listening and choosing the translation – Klausīšanās un tulkošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listening and choosing the correct translation. Klausās un izvēlas no piedāvātajām teksta atbildēm atbilstošo. Klausās un saskaņo tos ar apgalvojumiem/jautājumiem.
5. Writing the translation into English – Tulkojuma rakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing the correct translation. Izsecina vārda nozīmi. (VS.6.3.1.4.) Pieraksta vārdus un frāzes, ko saprot, izsaka minējumus par to, ko nesaprot.(=VS.6.3.1.6.)
6. Unscrambling the word – Vārda veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Writing the correct word. Izsecina vārda nozīmi. (VS.6.3.1.4.) Pieraksta vārdus un frāzes, ko saprot, izsaka minējumus par to, ko nesaprot.(=VS.6.3.1.6.)
7. Choosing the pronunciation – Izrunas izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Choosing the correct pronunciation for the given word. Klausās izrunu un izvēlas no piedāvātajiem teksta variantiem atbilstošo. Klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus (piemēram, savieno vārda izrunu ar rakstīto vārdu).
8. Correcting mistakes. Spelling – Kļūdu labojums. Vārdu pareizrakstība 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Spelling and writing of the words regarding "Cinema". Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.)
9. Listening and choosing the answer – Klausīšanās un atbildes izvēle 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Listening and choosing the answer. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
10. Reading and choosing the answer about the text – Teksta lasīšana un atbildes izvēle 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Reading the text about going to the cinema. Answering the questions. Saskata notikumu secību īsos stāstos un vienkāršos aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, atbildot uz jautājumiem).(=VS.6.1.1.3.) Izvēlas informāciju atbilstoši kontekstam.
11. Grouping the words – Vārdu sagrupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Choosing the words according to the topic: films, adjectives and aspects of films. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši digitālam kontekstam.
12. Reading and choosing the answer – Lasīšana un atbildes izvēle teikumā 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading and choosing the answer. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
13. Choosing the answer about the chart – Atbildes izvēle par tabulu 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Choosing the correct answer based on the table. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.) Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
14. Dictation – Diktāts 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Listening and write the word you hear. Klausās un raksta atbilstošo vārdu, frāzi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Making the dialogue – Dialoga veidošana Citi vidēja 6 p. Putting up the dialogue in the correct order. Veido dialogus un īsus tekstus. (VS.6.2.1.1.) Sakārto dialoga tekstu notikumu secībā, pamatojoties uz informāciju par darbības vietu un laiku. (VS.6.2.1.6.)
2. Guessing the word by its definition – Vārda uzminēšana pēc tā definīcijas Citi augsta 6 p. Choosing the word for its definition. Klausās izrunu un izvēlas no piedāvātajiem teksta variantiem atbilstošo. Klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus (piemēram, savieno vārda izrunu ar rakstīto vārdu).
3. Listening and choosing the statement – Klausīšanās un apgalvojuma izvēle Citi augsta 6 p. Choosing the correct statement based on the information. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.) Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
4. Listening and choosing the sentence – Klausīšanās un teikuma izvēle Citi augsta 8 p. Listening and choosing the sentence which is true. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cinema I 00:20:00 zema 17 p. Vārdu krājums par tēmu "Kino"; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi, tiek pārbaudītas skolēna vārdu pareizrakstības, valodas lietojuma, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.
2. Cinema II 00:20:00 vidēja 23 p. Vārdu krājums par tēmu "Kino"; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi, tiek pārbaudītas skolēna vārdu pareizrakstības, valodas lietojuma, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cinema III 00:40:00 augsta 39 p. Vārdu krājums par tēmu "Kino"; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi, tiek pārbaudītas skolēna vārdu pareizrakstības, valodas lietojuma, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.