Read, listen and learn some new words.
Lasi, klausies un mācies jaunos vārdiņus!
 
shutterstock630849437.jpg
boring — [ˈbɔːrɪŋ] — garlaicīgs

confusing — [kənˈfjuːzɪŋ] — mulsinošs

exciting — [ɪkˈsaɪtɪŋ] — aizraujošs

funny — [ˈfʌni] — jautrs, smieklīgs

imaginative — [ɪˈmædʒɪnətɪv] — tēlains, ar bagātu iztēli

interesting — [ˈɪntrəstɪŋ] — interesants

moving — [ˈmuːvɪŋ] — aizkustinošs

realistic — [ˌriːəˈlɪstɪk] — reāls

scary — [ˈskeəri] — biedējošs

violent — [ˈvaɪələnt] — vardarbīgs