3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For teachers – Skolotājiem Description of teaching materials.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Free time activities I – Brīvā laika aktivitātes I Vocabulary of free time activities: collecting coins, cooking, dancing, doing puzzles, drawing, painting, paying board games, playing chess, playing draughts, playing the guitar, playing the computer games. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
2. Free time activities II – Brīvā laika aktivitātes II Vocabulary of free time activities: listening to music, reading books, riding a bike / a bicycle, riding a horse, riding a scooter, singing, taking photos, watching TV. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
3. Free time activities III – Brīvā laika aktivitātes III Vocabulary of free time activities: boxing, diving, fishing, hiking, jogging, rock climbing, rollerblading, sailing, skateboarding, skating, skiing, swimming. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
4. Sports – Sporta veidi Vocabulary of different types of sports: athletics, badminton, baseball, basketball, football / soccer, gymnastics, hockey / ice hockey, karate, table tennis, tennis, volleyball, yoga. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
5. Usage of Play, Go, Do – Play, Go, Do lietojums Usage of Play, Go, Do talking about free time activities and sports. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
6. Useful things – Noderīgo lietu stūrītis Additional websites where to learn and practice the vocabulary and grammar.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Recognizing the word in the picture – Attēla atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing the correct word for the picture. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemēroāko informāciju atbilstoši digitālam kontekstam.
2. Listening and dragging the picture – Klausīšanās un vārda ievilkšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Listening and ragging the correct picture-word. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
3. Picture and listening – Attēls un klausīšanās 1. izziņas līmenis zema 2 p. Looking at the picture and choosing the correct heard word.. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus,un izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam, uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, pareizo atbildi).(=VS.6.1.1.3.)
4. Choosing the pronunciation – Izrunas izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Choosing the correct word for the given pronunciation. Klausās izrunu un izvēlas no piedāvātajiem teksta variantiem atbilstošo. Klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus (piemēram, savieno vārda izrunu ar rakstīto vārdu).
5. Putting the letters into the correct order – Vārda izveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Putting the letters in correct order, making the words or phrases. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.)
6. Dictation – Diktāts 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Listening and writing the word you hear with the correct spelling. Pieraksta vārdus un frāzes, ko dzird un saprot.(=VS.6.3.1.6.)
7. Correcting mistakes – Kļūdu labojums 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Spelling and writing of the words regarding "Past Simple". Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.)
8. Dragging the mixed letters – Jauktie burti. Ievilkšana 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Putting the letters in the correct order (to make a complete word). No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus, salīdzina to nozīmi ar zināmajiem. (=VS.6.3.1.4.)
9. Dragging the verb PLAY, GO, DO – Darbības vārda PLAY, GO, DO ievilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dragging the correct verb. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Saskata sakarības starp darbības vārdiem un dotajiem vārdiem.
10. Completing the phrase of PLAY, GO, DO – Frāzes pabeigšana. PLAY, GO, DO 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing the appropriate word to complete the phrase. Atpazīst zināmos vārdus, izsecina to nozīmi un izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
11. Finding the odd one, choosing PLAY, GO, DO – Liekā vārda atrašana. Izvēles uzdevums 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Finding the odd word based on the grammatical structure. Choosing the correct verb for the given word. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Saskata sakarības starp darbības vārdiem un dotajiem vārdiem.
12. Choosing Play, Go, Do. Writing the word – Play, Go, Do izvēle. Vārda ierakstīšana 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Choosing the appropriate verb and writing the word seen in the picture. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Saskata sakarības vienkāršos teikumos un aprakstos, attēlos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, pareizo atbildi).(=VS.6.1.1.3.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reading and dragging the translation – Lasīšana un tulkojuma ievilkšana Citi vidēja 3 p. Reading and dragging the correct translation. Izsecina vārda nozīmi un izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
2. Spelling – Izruna pa burtiem Citi augsta 2 p. Listening to the spelling and choosing the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; pazīst izrunātos burtus.
3. Reading and writing the information – Teksta lasīšana un informācijas pierakstīšana Citi augsta 6 p. Reading the text and writing the correct answer. Saskata notikumu secību īsos stāstos un vienkāršos aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, izvēloties pareizo atbildi).(=VS.6.1.1.3.) Izvēlas informāciju atbilstoši kontekstam.
4. PLAY, GO, DO in the sentence – PLAY, GO, DO teikumā Citi augsta 2 p. Choosing the correct verb: Play, Go, Do. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Saskata sakarības starp darbības vārdiem un dotajiem vārdiem teikumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Free Time Activities I 00:20:00 vidēja 13 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes ar vārdu krājumu, kas saistīts ar tēmu "Brīvā laika aktivitātes". Tiek pārbaudīta skolēna prasme saskatīt un lietot gramatiskas struktūras.
2. Free Time Activities II 00:20:00 vidēja 13 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes ar vārdu krājumu, kas saistīts ar tēmu "Brīvā laika aktivitātes". Tiek pārbaudīta skolēna prasme saskatīt un lietot gramatiskas struktūras.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Free Time Activities III 00:40:00 augsta 25 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes ar vārdu krājumu, kas saistīts ar tēmu "Brīvā laika aktivitātes". Tiek pārbaudīta skolēna prasme saskatīt un lietot gramatiskas struktūras.
2. Free Time Activities IV 00:40:00 vidēja 32 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes ar vārdu krājumu, kas saistīts ar tēmu "Brīvā laika aktivitātes". Tiek pārbaudīta skolēna prasme saskatīt un lietot gramatiskas struktūras.