Lai papildus mācītos un nostiprinātu vārdiņus un frāzes angliski
 
Vārdu krājums
Video
  
1. Free time activities (14:21 min garš video ar A2 vārdu krājumu un teikumiem)
  
2. Sports (6:21 min garš video ar A2/B1 vārdu krājumu)

3. Play, Do, Go lieto (0:57 min garš video ar skaidrojumu)
 
4. Play, Do, Go (6:43 min garš video ar piemēriem un video uzdevumu)
 
5. Play, Do, Go (2:31 min garš video – video uzdevums)
 
Spēles
1. Viktorīna. Brīvā laika aktivitātes (A2 līmenis, izvēlēties vārdu, kas atbilst attēlam)

2. Vārdu jūklis. Brīvā laika aktivitātes (A2 līmenis, vārdu atrašana)
 
3. Jautājumu kārtis. Brīvā laika aktivitātes (A2/B1 līmenis, uzdevums runāšanas prasmju attīstīšanai klasē)
 
4. Atver vienādas kartiņas. Brīvā laika aktivitātes (A2 līmenis, atvērt divas vienādas kartiņas)
 
5. Atver vienādas kartiņas. Sports (A2 līmenis, atvērt divas vienādas kartiņas)
 
6. Minēšanas spēle. Sports ( A2 līmenis, uzminēt sporta veidu)
 
7. Atver kartiņas. Sports (A2 līmenis, atvērt divas vienādas kartiņas)
 
8. Krustvārdu mīkla (A2 līmenis)
 
Uzdevumi vārdu krājuma un gramatikas nostiprināšanai
1. Brīvā laika aktivitātes
 
2. Brīvā laika aktivitātes
 
3. Brīvā laika aktivitātes
 
4. Sporta veidi
 
5. Sporta veidi
 
6. Sporta veidi
 
7. Do, Go, Play
 
8. Do, Go, Play