Noskaties video!
 
 
Lasi, klausies un mācies jaunos vārdiņus!
lesson — [ˈlesən] — mācību stunda
 
break — [breɪk] — starpbrīdis
 
timetable — [ˈtaɪmˌteɪ.bəl] — mācību stundu saraksts
 
maths — [mæθs] — matemātika
 
art — [ɑ: t] — vizuālā māksla
 
English— [ˈɪŋ.ɡlɪʃ] — angļu valoda
 
music — [ˈmju: zɪk] — mūzika
 
science — [ˈsaɪəns] — zinātne, dabaszinības
 
IT — [aiˈti:] — informātika, datorika, informācijas tehnoloģijas (saīsinājums)
 
drama — [ˈdrɑ: mə] — drāma, teātra māksla
 
PE — [pi:i:] — sports, fiziskā izglītība (saīsinājums)
 
Latvian — [ˈlæt.vi.ən] — latviešu valoda
 
D and T (D&T) — [di:.ændˈti:] — dizains un tehnoloģija (saīsinājums)
 
social science — [ˌsəʊ.ʃəl ˈsaɪəns] — sociālās zinības
www.youtube.com, Learn English, School Subjects Vocabulary in English – Learn English