Lai runātu par skolu un mācību priekšmetiem, vispirms nepieciešams atkārtot mācītos vārdus no 1. un 2. klases.
Shutterstock_141409255_kids in school_bērni skolā.jpg
 
Atkārto vārdiņus no 2. klases teorijas "Klasē un aiz loga" un pārbaudi sevi!
Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!
shutterstock_776180875.jpg
textbook — [ˈtekstbʊk] — mācību grāmata
shutterstock_1244076769.jpg
notebook — [ˈnəʊtbʊk] — burtnīca, pierakstu burtnīca/klade
Shutterstock_580146556_map_karte.jpg
map — [mæp] — karte
Shutterstock_612129884_paper_papīrs.jpg
paper — [ˈpeɪpə] — papīrs
Shutterstock_83277838_black board_tāfele.jpg
blackboard — [ˈblækbɔ:d] — tāfele
Shutterstock_1727714302_white board_baltā tāfele.jpg
whiteboard — [ˈwaɪtbɔ:d] — baltā tāfele
Shutterstock_1894377379_picture_attēls.jpg
picture — [ˈpɪktʃə] — attēls
Shutterstock_1416535631_poster_plakāts.jpg
poster — [ˈpəʊ.stər] — plakāts
Shutterstock_2203676319_screen_ekrāns.jpg
screen — [skriːn] — ekrāns
shutterstock_1770290906.jpg
workbook — [ˈwɜːk.bʊk] — darba burtnīca
activity book — [ækˈtɪv.ə.ti.bʊk] — darba burtnīca
Shutterstock_267871712_gym_sporta zāle.jpg
gym – [dʒɪm] – sporta zāle
Shutterstock_108584903_library_bibliotēka.jpg
library – [ˈlaɪbrəri] – bibliotēka
Shutterstock_1352249762_classmates_klasesbiedri.jpg
friend — [frend] — draugs
 
classmate — [ˈklɑːs.meɪt] — klasesbiedrs