Iemācies pajautāt un atbildēt!
  
  • Vienskaitlī
Lai uzdotu jautājumu par kādu lietu vai dzīvnieku, mēs prasām
What is it? — Kas tas / tā ir?
 
vai
What's it? — Kas tas / tā ir?
 
un atbildam It's a/an.. + vienskaitlis. vai It is a/an..+ vienskaitlis.
boy1.svg
What is it? — Kas tas ir?
 
It's a dog. — Tas ir suns.
 
  • Daudzskaitlī
Lai uzdotu jautājumu par vairākām lietām, mēs prasām
What are they? — Kas tie / tās ir?
un atbildam They're.. + daudzskaitlis.
What are they? — Kas tie ir?
bananas.svg
They're bananas. — Tie ir banāni.
 
What are they? — Kas tās ir?
Stickers.svg
They're stickers. — Tās ir uzlīmes.