Mācies par daudzskaitļa veidošanu un izrunu!
Svarīgi!
Atkārto daudzskaitļa veidošanu un iemācies jaunus likumus!
Ja vārds beidzas ar burtu Y pirms kura ir patskanis, tad pievieno galotni -s.
boy.svg
boys.svg
a boy
three boys
Ja vārds beidzas ar -x, -s, tad pievieno galotni -es.
fox.svg
foxes.svg
a fox
two foxes
bus.svg
buses.svg
a bus
two buses
 
Daudzskaitļa galotnes -s un -es var izrunāt trīs dažādos veidos:
kā skaņu /s/, ja pirms galotnes izrunā ir nebalsīgais līdzskanis /k/, /p/, /t/
books.png
a book /bʊk/ — books /bʊks/
 
daudz kaķu.svg
a cat /kæt/ — cats /kæts/
lamps.png
a lamp /læmp/ — lamps /læmps/
kā skaņu /z/, ja pirms galotnes izrunā ir balsīgais līdzskanis vai patskanis.
trees.svg
a tree /tr/ — trees /triːz/
 
cars.svg
a car /kɑːr/ — cars /kɑːrz/
 
2 bumbas.svg
a ball /bɔːl/ — balls /bɔːlz/
 
boys.svg
a boy /bɔɪ/ — boys /bɔɪz/
 
four games.svg
a game /ɡeɪm/ — games /ɡeɪmz/
kā skaņu /iz/, ja pirms galotnes izrunā ir skaņa /s/, /z/, /dʒ/ 
buses.svg
a bus /bʌs/ — buses /bʌsiz/
 
dresses.svg
a dress /dres/ — dresses /dresiz/
 
foxes.svg
a fox /fɒks/ — foxes /fɒksiz/
 
houses.svg
a house /haʊs/ — houses /haʊziz/
 
2 zirgi.svg
a horse /hɔːs/ — horses /hɔːsiz/
 
3 apelsīni.svg
orange /ˈɒr.ɪn/ — oranges /ˈɒr.ɪndʒiz/