Kā vecāks var ietekmēt bērna atzīmes?

Katrs vecāks vēlas, lai viņa bērnam skolā klājas labi - lai viņš saprastu mācību vielu un saņemtu tikai labas atzīmes gan mājasdarbos, gan pārbaudes darbos.  Cik daudz jūsu bērns jums stāsta par to, kā viņam iet skolā? Bieži vien vecākiem nemaz neatliek pietiekami daudz laika, lai ik dienu pārrunātu mācību vielu, palīdzētu vai pārbaudītu bērna mājasdarbus. Ne vienmēr vecākiem pietiek arī zināšanas, lai izskaidrotu kādu bērnam nesaprotamu tēmu. Un vēl grūtāk ir tad, ja bērns ilgstoši slimojis.

Ikdienas darbā bieži sarunājamies ar skolotājiem un skolēnu vecākiem, lai palīdzētu viņiem un uzzinātu viņu pieredzi, ieteikumus un komentārus. Esam apkopojuši informāciju, kā Uzdevumi.lv var atvieglot mācīšanās procesu gan vecākiem, gan skolēniem, un papildinājuši to ar vecāku atsauksmēm - kā Uzdevumi.lv praktiski palīdzējuši uzlabot bērna sekmes, izskaidrot nesaprotamu mācību vielu un pareizi izpildīt mājasdarbus.LABĀKAS ATZĪMES PĀRBAUDES DARBOS
 

Portālā Uzdevumi.lv atrodami vairāk nekā 62 000 uzdevumu, teorijas materiālu un testu vairāk kā 54 mācību priekšmetos. Lielāko klašu skolēni var patstāvīgi portālā atrast, mācīties un atkārtot mācību vielu, savukārt mazāko klašu skolēni to iesākumā var darīt kopā ar vecākiem. 

Es biju ļoti pārsteigta un domāju - kur mēs bijām ātrāk! Pēc tam, kad dēls bija divas nedēļas slimojis, bija jāatgriežas skolā, kurā katru dienu sagaidīja kāds pārbaudes darbs. Turklāt, pāris mācību priekšmetos skola vēl nebija piešķīrusi mācību grāmatas, tādēļ bija grūti parādīt un izskaidrot mācību vielu, par kuru tūliņ būs jākārto ieskaites. Zināju par portālu Uzdevumi.lv - dēls attālināto mācību laikā tur bija pildījis uzdevumus, taču nekad nebiju iedziļinājusies portāla saturā tā pa īstam. Ar Uzdevumi.lv mēs ne tikai atradām visu mācību vielu, bet dēls lieliski sagatavojās arī visiem pārbaudes darbiem. No sākuma iepazināmies ar teoriju, tad dēls pildīja dažādus uzdevumus konkrētajās tēmās. Un tad pildīja testus - redzot, kur pieļāvis kļūdas un kas vēl jāatkārto vai man kā mammai jāpaskaidro vēlreiz. Pēc pārbaudes darbiem dēls priecīgs atnāca mājās, stāstot, ka pārbaudes darbi bijuši ļoti līdzīgi un viņam bijis vienkārši tos izpildīt!” savā pieredzē dalījās 3. klases skolnieka mamma Lāsma.
 

Kā meklēt nepieciešamo saturu?

 • Ja esat iegājis portālā no sava vai skolēna profila, kreisās malas izvēlnē meklējiet sadaļu “Virtuālā skola”.

 • Atrodiet sev interesējošo mācību priekšmetu “Tavas klases priekšmeti” vai zemāk “Visi Uzdevumi.lv priekšmeti” sadaļā un klikšķiniet uz tā. Ja meklējat mācību priekšmetu “Matemātika”, apskatiet mācību tēmas gan mapē “Matemātika (Skola2030)”, gan “Matemātika”.

 • Augšā izvēlieties klasi vai apskatiet visas tēmas, kas sarindotas pēc klašu secības. Ja kādu no tēmām neredzat pie bērna klases, apskatiet, vai tā nav atrodama pie mācību tēmām klasi augstāk vai zemāk.

 • Ja neredzat mācību tēmu šeit, ērti to meklēt sadaļā “Meklēt”, ievadot tur atslēgas vārdu vai frāzi. Kad atrasta vajadzīgā tēma, lasiet teoriju, pildiet uzdevumus un testus.


   PAREIZI IZPILDĪTI MĀJASDARBI
 

Neatkarīgi no tā, vai skolēnam mājasdarbs jāpilda burtnīcā, vai tas uzdots portālā Uzdevumi.lv, vienmēr ir iespēja atkārtot mācību vielu vai apgūt to, kas nav skaidrs.

Kādā brīdī pamanīju, ka dēlam pasliktinās vērtējumi mājasdarbos. Vairāki no mājasdarbiem bija uzdoti portālā Uzdevumi.lv. Vienu vakaru pasaucu dēlu un teicu, ka vēlos redzēt, kur un kā viņš pilda mājasdarbus. Dēls atvēra Uzdevumi.lv, parādīja, kur redzami viņam uzdotie darbi un sāka pildīt vienu no tiem. Izrādās, ka pirms pilda mājasdarbu, Uzdevumi.lv lapā var uzspiest uz mājasdarba tēmas un pamācīties. Vienojāmies ar dēlu, ka turpmāk viņš, pirms pildīs mājasdarbus, ieskatīsies un patrenēsies tajā tēmā. Vairākus vakarus pārbaudīju, kā dēlam sokās. Un atzīmes uzlabojās!” pieredzē dalās Emīls, 6. klases skolnieka tētis.
 

Kā uzlabot vērtējumu mājasdarbā?

 • Ja mājasdarbs uzdots portālā Uzdevumi.lv, visbiežāk skolēna “E-klasē” vai “Mykoob” skolēnam būs pieejama saite uz mājasdarbu. Skolēnam uzdotie mājasdarbi redzami arī sadaļā “Pārbaudes darbi”, kuru var atrast kreisās malas izvēlnē.

 • Pirms pārbaudes darba pildīšanas virs pogas “Sākt darbu” ir redzamas mācību tēmas, kas iekļautas mājasdarbā. Uzspiežot uz tēmas nosaukuma, skolēnam ir iespēja trenēties uzdotajam darbam - atkārtojot teoriju, pildot uzdevumus un testus. Kad tas izdarīts, jebkurā brīdī iespējams atgriezties sadaļā “Pārbaudes darbi” un sākt pildīt darbu, spiežot uz pogas “Sākt darbu”.


   PAREIZĀS ATBILDES UN SKAIDROJUMA SOĻI
 

Lai skolēns varētu mācīties pats vai vecāki varētu daudz efektīvāk palīdzēt mazāko klašu skolēniem, palīgā var nākt “PROF” pakalpojums - tas ir maksas pakalpojums, kas portālā Uzdevumi.lv sniedz plašākas iespējas vēl ātrākam un ērtākam mācību procesam. Ja skolēnam ir iegādāts “PROF” pakalpojums, viņš saņem:

 • Pareizās atbildes visiem uzdevumiem portālā;
 • Skaidrojumu un risinājuma soļus visiem uzdevumiem;
 • Pieeju valsts diagnosticējošo darbu un eksāmenu treniņuzdevumiem.
   

Tajā brīdī, kad sapratu, ka ar PROF pakalpojumu mans bērns var ieraudzīt ne tikai pareizās atbildes, bet arī visu uzdevumu risinājuma soļus, mēs daudz biežāk vakaros sēdējām pie datora un kopīgi mācījāmies vai atkārtojām kādu mācību vielu. Pamanīju arī to, ka pildīt uzdevumus un testus datorā, bērnam ir aizraujošāk, interesantāk. Bet man kā mammai palīdzēja tas, ka varēju izlasīt teorētisko daļu - tas palīdzēja man atsvaidzināt savas zināšanas un daudz labāk izskaidrot bērnam nesaprotamās lietas. Un ja kādu uzdevumu nesapratām vai izpildījām nepareizi, noderēja aprakstītie risinājuma soļi,” stāsta 5. klases skolnieces mamma Gunta.
 

Kā tas izskatās?

 • Ar pieslēgtu “PROF” pakalpojumu, pildot ikvienu uzdevumu un testu, skolēns redzēs, kuras ir pareizās (zaļā krāsā) un kuras ir nepareizās atbildes (sarkanā krāsā). Skolēns saņems detalizētu informāciju par uzdevuma risinājuma soļiem un redzēs pareizās atbildes katram uzdevumam.


   

Plašāku informāciju par to, kā pārbaudīt vai jūsu bērnam ir "PROF" pakalpojums un kā to iegādāties, skatiet informatīvajā materiālā.

Pieslēgt bērnam PROF pakalpojumu 
 

Mēs kā vecāki varam palīdzēt un sniegt pašu labāko saviem bērniem - gan dāvājot savu mīlestību un rūpes, gan nodrošinot visu nepieciešamo ikdienai un veiksmīgam mācību procesam. Pat ja mums pašiem ne vienmēr tam atliek laika, ir lieliski, ja ir vēl kāds uz kuru paļauties. Uzdevumi.lv saturu veido pieredzējusi un zinoša redakcijas komanda - pedagogi no visas Latvijas, kas ik nedēļu rada jaunu saturu un papildina jau esošo. Portāla saturs ir atbilstošs Latvijas izglītības standartiem, piedāvājot arī visplašāko Skola2030 mācību materiālu klāstu.

Uzdevumi.lv savā ikdienā izmanto arī lielākā daļa Latvijas skolu un skolotāju, kuri atzinīgi vērtē digitālā mācību līdzekļa sniegtās priekšrocības gan attālinātajā mācību procesā, gan zināšanu apguvē un pilnveidošanā līdzās mācībām skolas solā. Šajā rudenī Uzdevumi.lv uz sarunu aicinājuši arī dažādus ar izglītības jomu saistītus ekspertus, lai sarunātos par izglītību mūsdienās. "Ziņu" sadaļā lasiet rakstu sēriju.

publicēts: