SIA “Uzdevumi.lv” sadarbībā ar līdzvērtīgas mācību platformas un digitālo resursu krātuves partneri МійКлас Ukrainā ir pabeiguši kopīgu darbu pie digitālo mācību materiālu izstrādes, izveidojot mācību materiālus matemātikas apguvei 4. klasē un dabaszinību apguvei 5. klasē. 

Ņemot vērā esošo situāciju Ukrainā, kvalitatīvu un pieejamu materiālu esamība palīdz uzturēt un nodrošināt nepārtrauktu izglītības procesu skolēniem, neatkarīgi no viņu atrašanās vietas. Mūsdienu digitālās iespējas un to izmantošana izglītības procesos ir veids, kā nodrošināt skolēniem drošu un viņiem saprotamu vidi, kurā turpināt kvalitatīvi apgūt savam vecumam atbilstošo izglītības programmu. Arī Latvijā esošajiem skolēniem un pedagogiem no Ukrainas pieejami materiāli digitālajā platformā, kurus ērti var izmantot gan kā papildu materiālus, turpinot mācīties pēc Ukrainas izglītības sistēmas plāna, gan kā palīgmateriālus, kurus var izmantot, apgūstot mācību saturu pēc Latvijas izglītības standarta. Kā arī skolēniem, pedagogiem un vecākiem ir pieejams informatīvais un tehniskais  atbalsts portāla lietošanā.

SIA “Uzdevumi.lv” komanda ir pateicīga kolēģiem no Ukrainas par ļoti veiksmīgu sadarbību, precīzu projekta uzdevumu izpildi un kvalitatīvu darbu, neskatoties uz šķēršļiem globālajā telpā. Projekta īstenošana ir noslēgusies un sasniegti visi projektā izvirzītie mērķi - izstrādāti 1000 digitālie objekti МійКлас portālā.

Sadarbības projekts “Kapacitātes stiprināšana Ukrainas izglītības sistēmas elektroniskajai platformai МійКлас” tika īstenots ar Ārlietu ministrijas granta projekta konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”  finansiālu atbalstu (granta līguma Nr. LV-54). Projekts tika īstenots no 2022. gada augusta līdz 2022. gada novembrim.


 

Informāciju sagatavoja:

Sintija Šalajeva
Uzdevumi.lv mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste

 

publicēts: