publicēts:

Vecākiem: Kā veicināt bērna lasītprieku?

Lasīšana ir viena no svarīgākajām cilvēka pamatprasmēm, kas nepieciešama visas dzīves garumā. Esam apkopojuši ieteikumus par lasītprieka veicināšanu dažādos bērna vecumposmos.