Vairāk nekā 40% Latvijas 6. klases skolēnu diagnosticējošo darbu dabaszinībās aizvadījuši tiešsaistē

Šī gada 5. martā aizvadīts jau ceturtais tiešsaistes diagnosticējošais darbs dabaszinībās, kurā šoreiz piedalījās 8768 skolēni jeb 42% sestklasnieku. Kopumā digitālā darba organizēšanā iesaistījās 232 izglītības iestādes. 

Tāpat 2020. gada februārī skolām pirmo reizi tika piedāvāta iespēja tiešsaistē organizēt arī 3. klases matemātikas diagnosticējošo darbu. Darbā piedalījās 1653 skolēni no 74 skolām. Tā kā šis bija pirmais gads, kad tiešsaistei tika pielāgots 3. klases darbs, aizvadītā gada novembrī skolas varēja piedalīties izmēģinājumā, kas ļāva izglītības iestāžu vadībai izvērtēt iespējas un gatavību valsts pārbaudes darba izpildei digitāli.

Tiešsaistes darbu mērķis ir piedāvāt inovatīvo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu skolēnu zināšanu pārbaudē un veidot skolēnu digitālo kompetenci. Skolas, izvērtējot tehnisko nodrošinājumu, diagnosticējošā darba vadīšanai tiešsaistē varēja pieteikties brīvprātīgi. Tāpat tika nodrošināta iespēja daļai skolēnu darbu pildīt digitālā formātā, bet daļai - drukātā. Abi darbi tiešsaistē bija pieejami gan latviešu, gan krievu valodā.

Diagnosticējošo darbu 6. klases dabaszinībās 7343 skolēni veica latviešu valodā, bet 1425 skolēni to pildīja krievu valodā. Diagnosticējošā darba vidējais vērtējums ir 52,4%. Savukārt diagnosticējošo darbu 3. klases matemātikā latviski veica 1413 skolēni, bet krievu valodā - 240 skolēni. Diagnosticējošā darba vidējais rezultāts ir 54,9%.

Papildus Uzdevumi.lv sistēma ļauj analizēt skolēnu paradumus pārskatīt un labot uzdevumus pirms darba iesniegšanas. Izmantojot šos datus, VISC var veikt padziļinātu diagnosticējošā darba analīzi, kas palīdz novērtēt ne vien skolēnu zināšanas, bet arī paša darba un tajā iekļauto uzdevumu kvalitāti.

Pēc darba izpildes skolotāji tika aicināti novērtēt tiešsaistes darba tehnisko un organizatorisko pusi. Aptaujā 97,7% skolotāju darba norisi vērtēja pozitīvi. Skolotāji izcēla tādas tiešsaistes darba priekšrocības kā laika un skolas resursu ietaupījums, momentāna atgriezeniskā saite par testveida uzdevumiem un automātiska skolēnu rezultātu pārsūtīšana VISC. Aptaujātie skolotāji norādīja, ka arī nākamos diagnosticējošos darbus labprāt organizētu tiešsaistē, un aicināja to darīt arī citām Latvijas skolām.

publicēts: