Dārgie skolotāji!

Tuvojoties 2017./2018. mācību gadam, ar nepacietību steidzam Jums ziņot par skolotājiem paredzētajiem papildinājumiem un uzlabojumiem portālā Uzdevumi.lv.

Statistika par skolēnu

Skolotājam tagad ir pieejama individuāla statistika par jebkura savas skolas skolēna progresu un sasniegumiem portālā. Statistika piedāvā informāciju par to, kad, ko un cik ilgi skolēns patstāvīgi ir mācījies. Papildus par iespēju analizēt skolēna individuālos rādītājus lasiet IKT kursa teorijā: "Statistika par skolēnu"

Pārbaudes darbu veidošana no tēmas "Virtuālajā skolā"

Jaunu pārbaudes darbu skolotājam nu ir iespēja ērti veidot uzreiz no kādas konkrētas tēmas sadaļā "Virtuālā skola". Kā veidot elektroniskus pārbaudes darbus, lasiet IKT tiešsaistes kursa teorijā: "Elektronisko pārbaudes darbu izveidošana"

Uzdevumu drukāšana ar pareizajām atbildēm un risinājumu

Pēc pārbaudes darba uzdošanas portālā tagad skolotājam ir iespēja darba uzdevumus izdrukāt arī ar pareizajām atbildēm un risinājumu, kas noderēs, piemēram, uzdevuma risinājuma gaitas skaidrošanai klasē. Vairāk lasiet IKT kursa teorijā "Pārbaudes darbu rezultātu pārskats. Automātiskās atskaites"

Efektīva Uzdevumi.lv iekļaušana mācību procesā

Lai iepazītu vai padziļinātāk izprastu portāla iespējas, iesakām apgūt tiešsaistes kursu  “Uzdevumi.lv iekļaušana mācību procesā” un iegūt sertifikātu par profesionālo pilnveidi IT jomā 6 stundu apjomā. Kurss noderēs gan jauniem, gan pieredzējušiem portāla lietotājiem: Kursa apraksts un sertifikāta iegūšanas priekšnosacījumi

Lai izcils jaunais mācību gads!
Uzdevumi.lv komanda

 

publicēts: