Kā vislabāk sagatavoties 2017. gada 12. klases eksāmeniem? Kur meklēt atbildes? Pildi treniņuzdevumus, uzzini pareizās atbildes, nokārto eksāmenus bez problēmām!

Eksāmenu uzdevumi, paraugi, treniņuzdevumi, atbildes un paskaidrojumi. Valsts pārbaudes darbi 9. un 12 .klasēm (2016. gads, 2015. gads, 2014. gads, 2013. gads, un citu gadu centralizētie eksāmeni).

 

Eksāmeni 9. klasē

        Matemātikas eksāmens 9. klasei

        Latviešu valodas eksāmens 9. klasei

        Angļu valodas eksāmens 9. klasei

        Vēstures eksāmens 9. klasei

        Krievu valodas eksāmens 9. klasei


Eksāmeni 12. klasē

        Matemātikas eksāmens 12. klasei

        Latviešu valodas eksāmens 12. klasei

        Angļu valodas eksāmens 12. klasei

        Vēstures eksāmens 12. klasei

        Krievu valodas eksāmens 12. klasei

        Bioloģijas eksāmens 12. klasei

        Fizikas eksāmens 12. klasei

        Ķīmijas eksāmens 12. klasei