Informācija virslietotājiem
 
Šajā lapā atradīsiet virslietotājiem noderīgu informāciju, kas palīdzēs administrēt skolas aktivitātes portālā Uzdevumi.lv. Lai atvērtu sev interesējošu bloku, klikšķiniet uz tā nosaukuma!

PROF licenču pieslēgšana

 • Autorizējieties portālā ar savu e-pastu un paroli vai E-klases/Mykoob pasi
 • Kreisajā izvēļņu joslā klikšķiniet uz sadaļas "Skolēnu pārvalde"
 • Sadaļā "Skolēnu pārvalde" redzams pašreizējais PROF licenču statuss (piemērs attēlā)

 • Lai skolas lietotājam pieslēgtu PROF licenci:  
  • Pretī viņa vārdam tabulas kreisajā malā jāatzīmē ķeksītis (vienlaicīgi iespējams atzīmēt vairākus lietotājus, kam piešķirt PROF licenci)  
  • Jāklikšķina uz zilās pogas "Piešķirt licences" lapas augšējā daļā  
  • Jāizvēlas licenču pakete, kuru pieslēgt
  • Jāklikšķina uz iespējas "Piešķirt licences"
  • Pēc licenču piešķiršanas saņemsiet paziņojumu par veiksmīgu darbību  

Pārvaldīt piešķirtās licences iespējams sadaļā "Licenču pārvalde"

PROF licenču noņemšana

 • PROF licences iespējams noņemt jeb atbrīvot sadaļā "Skolēnu pārvalde"
 • Lapas augšdaļā klikšķiniet uz iespējas "Licenču pārvalde", lai apskatītu skolas lietotājus, kam piešķirtas licences
 • Lai atbrīvotu PROF licences:  
   
  • Tabulas kolonnā "Atbrīvot licenci" jāklikšķina uz krustiņa ikonas pretī attiecīgā lietotāja vārdam

    
  • Jāiepazīstas ar brīdinājuma paziņojumu, ka grasāties noņemt licenci, un jāklikšķina "OK"

    
  • Atbrīvojot licenci, tās kods tiek mainīts un to ir iespējams izmantot atkārtoti un piešķirt citam skolas lietotājam

Ja sadaļā "Skolēnu pārvalde" neredzat iespēju "Licenču pārvalde", Jums nav piešķirtas virslietotāja tiesības. Lūdzu, zvaniet +371 67616191 vai rakstiet info@uzdevumi.lv!

Skolas lietotāju pārvalde

Sadaļā "Skolēnu pārvalde" identificēts skolotājs var:

 1. Mainīt lietotāja datus (vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, paroli utt.): jāklikšķina uz lietotāja vārda vai uz zīmulīša ikonas pretī lietotāja vārdam sarakstā
   
 2. Mainīt skolēna klasi: saraksta kreisajā pusē jāatķeksē nepieciešamais/-ie lietotājs/-i un jāklikšķina uz pogas "Mainīt klasi"
   
 3. Pievienot jaunus lietotājus: jāklikšķina uz zilās pogas "Pievienot lietotāju", jāievada prasītie dati un jāapstiprina lietotāja e-pasta adrese
   
 4. Izņemt lietotājus no saraksta: jāklikšķina uz miskastes ikonas pretī lietotāja vārdam saraksta labajā pusē vai jāatķeksē nepieciešamais/-ie lietotājs/-i un jāklikšķina uz pogas "Izņemt no skolas". No skolas izņemto lietotāju profili netiek dzēsti, taču portālā viņu loma tiek mainīta uz "Viesis"

Vairāk par sadaļu "Skolēnu pārvalde" lasiet pamācībā "Skolēnu saraksta rediģēšana sadaļā "Skolēnu pārvalde"".

Skolas skolotāju identificēšana

Identifikācija portālā Uzdevumi.lv ir viennozīmīga pārliecināšanās, ka pedagogs strādā norādītajā mācību iestādē. Identificēt skolotājus var ne tikai Uzdevumi.lv administrācija, bet arī konkrētās mācību iestādes virslietotājs.

 • Lai redzētu skolā reģistrēto un neidentificēto skolotāju sarakstu, no visu lietotāju saraksta jāatlasa lietotāji ar lomu "Neidentificētie skolotāji"
   
 • Lai identificētu skolotāju:  
  • Jāklikšķina uz neidentificētā skolotāja vārda un uzvārda
  • Tālāk rediģēšanas lapā jāklikšķina uz zilās pogas "Identificēt skolotāja profilu" un jāapstiprina sava izvēle
  • Ja rediģēšanas lapā maināt arī kādus skolotāja datus (piemēram, nepieciešams precizēt vārdu vai e-pasta adresi), pirms lapas aizvēršanas jānoklikšķina uz zilās pogas "Saglabāt izmaiņas"

Pēc šiem soļiem skolotāja profils būs identificēts un viņš varēs pilnvērtīgi izmantot Uzdevumi.lv, veidojot elektroniskus pārbaudes darbus un piekļūstot  skolēnu rezultātiem.

Ja skolotāju sarakstā parādās pedagogs, kurš Jūsu mācību iestādē nestrādā, tad pie lietotāju saraksta pretī viņa vārdam jāieliek ķeksītis un jāklikšķina uz pogas "Izņemt no skolas".

Skolas statistika

Jūsu virslietotāja darbvirsmā ir pieejams rīks "Mana skola", kurā ērti varat sekot līdzi:

 • Skolas aktivitātei un rezultātiem
 • PROF licenču statusam
 • Skolotāju identifikācijām
 • Citiem statistikas rādītājiem

Papildus pieejamas arī rekomendācijas, kas palīdzēs uzlabot gan skolas aktivitāti, gan mācību rezultātus portālā.

Lai atvērtu pilnu statistiku par skolu, klikšķiet uz logrīka nosaukuma "Mana skola" vai uz pogas "Atvērt statistiku par skolu".

Vecāku atļauju iegūšana

Atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai, bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, nepieciešama vecāku atļauja izmantot interneta resursus un nodot savus datus interneta vietnēs, tai skaitā portālā Uzdevumi.lv. Atļauju izmantot portālu vecāks sniedz, reģistrējoties Uzdevumi.lv un savienojot savu profilu ar bērna profilu.

A) Bērns pats vecākam nosūta pieprasījumu pēc atļaujas reģistrēties.

To iespējams izdarīt Uzdevumi.lv reģistrācijas lapā.

B) Uzaicinājumu reģistrēties Uzdevumi.lv vecākam nosūta skolotājs

 1. Atveriet “Manas klases” un izvēlieties klasi, kuras vecākus aicināsiet reģistrēties
 2. Klikšķiniet uz izvēlnes “Vecāki”


   
 3. Nokopējiet uzaicinājuma saiti vecākiem un nosūtiet to viņiem e-pastā, E-klasē, WhatsApp utml. Tāpat varat izdrukāt uzaicinājumu un palūgt skolēniem nodot to vecākiem drukātā veidā


   
 4. Atverot saiti, vecāki redzēs šādu tekstu un varēs ērti reģistrēt savu profilu:

Pēc uzaicinājuma saites atvēršanas vecāki varēs ērti reģistrēties un savienot savu vecāka Uzdevumi.lv profilu ar skolēna profilu, kas dos iespēju sekot līdzi bērna rezultātiem portālā. Jums kā skolotājam sadaļā “Manas klases” ir redzams vecāku reģistrācijas statuss un aktivitāte portālā.

Vecāku iesaiste bērna mācību procesā

Pozitīva skolas un ģimenes sadarbība ir viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem skolēna mācību progresā. Uzaiciniet vecākus reģistrēties portālā Uzdevumi.lv un veiciniet viņu līdzdalību bērna izglītībā!


Kāpēc aicināt vecākus reģistrēties?

Vecāku līdzdalība palīdzēs veidot izpratni par mācību procesu, kā arī motivēs skolēnu laicīgi izpildīt portālā uzdotos mājasdarbus.

 • Portālā reģistrēti vecāki var sekot līdzi mācību procesam un palīdzēt bērnam uzlabot rezultātus, balstoties uz Uzdevumi.lv sniegtajiem ieteikumiem.
 • Vecāki saņems noderīgu informāciju par bērnam uzdotajiem pārbaudes darbiem un iespējamām problēmām tēmu apguvē.
 • Bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, ir nepieciešama vecāku atļauja izmantot portālu. Atļauju vecāks piešķir reģistrējoties portālā 
   

Uzaicināt vecākus 

Piekļūšana uz E-klasi uzdotiem darbiem

Ja skolotāji sūta bērniem pārbaudes darbu uz E-klases žurnālu, šiem darbiem skolēni var piekļūt, izmantojot savus (skolēna) E-klases datus. Darbs ir pieejams gan atverot to caur E-klases dienasgrāmatu, gan ielogojoties Uzdevumi.lv ar E-klases pasi. Svarīgi, lai bērni zina savu skolēna E-klases paroli, jo ar vecāku paroli darbs var nebūt pieejams!

Ja skolēniem jau ir reģistrēts Uzdevumi.lv profils ar e-pasta adresi, to ir iespējams savienot ar E-klasi šādi:

Pēc profilu savienošanas skolēns varēs Uzdevumi.lv ielogoties gan ar e-pastu un paroli, gan ar E-klasi. Bērns tāpat saņems gan uz Uzdevumi.lv, gan uz E-klases sarakstu sūtītos pārbaudes darbus. Vairāk lasiet pamācībā "Kā savienot profilu ar E-klasi".

Piekļūšana uz Mykoob uzdotiem darbiem

Ja skolotāji sūta bērniem pārbaudes darbu uz Mykoob žurnālu, šiem darbiem skolēni var piekļūt, izmantojot savus (skolēna) Mykoob datus. Darbs ir pieejams, atverot to caur Mykoob dienasgrāmatu. Svarīgi, lai bērni zina savu skolēna Mykoob paroli, jo ar vecāku paroli darbs var nebūt pieejams!

Vairāk par to, kā izveidot un nosūtīt skolēniem darbu uz Mykoob, lasiet pamācībā "Kā nosūtīt pārbaudes darbu uz Mykoob".

Ja skolēniem jau ir reģistrēts Uzdevumi.lv profils ar e-pasta adresi, to ir iespējams savienot ar Mykoob šādi:

Pēc profilu savienošanas skolēns varēs Uzdevumi.lv ielogoties gan ar e-pastu un paroli, gan ar Mykoob datiem. Bērns tāpat saņems gan uz Uzdevumi.lv, gan uz Mykoob sarakstu sūtītos pārbaudes darbus. Vairāk lasiet pamācībā "Kā savienot profilu ar Mykoob".

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā rakstiet uz info@uzdevumi.lv vai zvaniet +371 67616191