Skolotājam portālā Uzdevumi.lv ir iespēja izveidot pārbaudes darbu un nosūtīt to skolēniem uz Mykoob žurnālu. Šajā teorijas materiālā uzzināsiet, kā ievietot darbu Mykoob žurnālā.
 
Lai sāktu veidot pārbaudes darbu, skolotājam jāielogojas savā Uzdevumi.lv profilā, jāatver sadaļa “Pārbaudes darbi” un jāpievieno darbam uzdevumi vai nu no portāla datubāzes vai sevis veidotie materiāli.
 
Svarīgi!
Detalizētu skaidrojumu, kā veidot un sūtīt pārbaudes darbu lasiet teorijā “Elektronisko pārbaudes darbu izveidošana”.
 
1. Lai nosūtītu pārbaudes darbu skolēniem uz Mykoob žurnālu, pārbaudes darba izveides 2. solī jāizvēlas skolēnu saraksts no Mykoob un jāklikšķina uz pogas “Turpināt”.
 
1.png
 
2. Nākamajā solī jāprecizē pārbaudes darba informācija un jānorāda darba izpildes termiņš. Kad tas izdarīts, jāpublicē pārbaudes darbs,klikšķinot uz pogas “Publicēt”.
 
2.png
 
3. Pēc darba publicēšanas tas vēl nebūs redzams skolēniem. Sistēma parādīs instrukciju, kā ievietot darba saiti Mykoob žurnālā, un piedāvās pāriet uz Mykoob. Lai turpinātu, jāklikšķina uz pogas “Pāriet uz Mykoob”.
 
3.png
 
4. Tālāk tiks atvērts Mykoob. Lai turpinātu, jāielogojas savā skolotāja Mykoob profilā. Pēc tam jāatver sadaļa “Žurnāls”, jāizvēlas klase, kam vēlaties nosūtīt pārbaudes darbu, un jāizveido jauns uzdevums. Tālāk jāprecizē nepieciešamā informācija un jāklikšķina uz Uzdevumi.lv logo sadaļā “Ārējie resursi”.
 
4.png
 
5. Nākamajā logā parādīsies visi portālā veidotie Uzdevumi.lv pārbaudes darbi. Lai uzdotu darbu skolēniem, kolonnā “Izmantot” jāklikšķina uz zaļās “+” zīmes.
 
5.png
 
Svarīgi!
No šī loga iespējams izveidot arī jaunu Uzdevumi.lv pārbaudes darbu. Klikšķinot uz pogas “Jauns ārējais uzdevums”, skolotājs tiek pārvirzīts uz Uzdevumi.lv pārbaudes darbu sadaļu. Pēc darba izveides skolotājs nonāk atpakaļ Mykoob un pieejamo darbu sarakstā būs iespēja izvēlēties jaunizveidoto pārbaudes darbu.
 
6. Lai vērtējumi par veikto darbu automātiski tiktu pārcelti no Uzdevumi.lv uz Mykoob žurnālu, lauciņā "Ielādēt vērtējumus automātiski" jāieliek ķeksītis. Pēc darba izvēles to var uzdot skolēniem, klikšķinot uz pogas “Saglabāt un aizvērt”.
 
6a.png
 
7. Pēc šī soļa saite uz pārbaudes darbu būs redzama Mykoob skolēna profilā sadaļā “Uzdevumi”. Lai sāktu pildīt darbu, skolēnam jāklikšķina uz pogas “Atvērt Uzdevumi.lv resursu”
 
7.png
 
Svarīgi!
Lai piekļūtu skolotāja veidotajam darbam, skolēnu Uzdevumi.lv profilam ir jābūt savienotam ar Mykoob. Kā savienot Uzdevumi.lv un Mykoob profilu, aprakstīts šajā teorijā: “Kā savienot profilu ar Mykoob”. Ja skolēnam nav sava Uzdevumi.lv profila, to var reģistrēt ar Mykoob datiem un savienojums tiks izveidots automātiski.
 
8. Skolēni, kas uzsākuši darbu, būs redzami skolotāja Uzdevumi.lv profila sadaļā “Pārbaudes darbi”.
 
8.png