Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
286
Skolotāji
Skolotāji
23
Klases
Klases
13

Par izglītības iestādi

Madonas Valsts ģimnāzija realizē šādas izglītības programmas:

1) Vispārējās pamatizglītības 2.posma izglītības programma
2) Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
3) Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma
4) Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma
5) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma 

Skolas mājaslapa: http://www.madvg.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.