Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1240
Skolotāji
Skolotāji
67
Klases
Klases
39

Par izglītības iestādi

Rīgas Teikas vidusskolā tiek realizētas 3 izglītības programmas:

* Pamatizglītības programma
* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
* Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma.

Mājaslapa: http://www.rtv.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.