Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
110
Skolotāji
Skolotāji
1
Klases
Klases
36

Par izglītības iestādi

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir valsts augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kura īsteno studiju programmas, kā arī nodarbojas ar zinātni, pētniecību un māksliniecisko jaunradi. RTA darbības principi ir:

1) akadēmiskā personāla un studējošo akadēmiskā un zinātniskā darba brīvība,

2) studiju programmu, mācību metožu un zinātniskā darba tematikas un metodes brīva izvēle,

3) zinātniskā viedokļa un pētījumu rezultātu paušana (publicēšana) bez cenzūras, ja šī brīvība nav pretrunā ar ētikas normām, citu personu tiesībām un Latvijas Republikas likumiem.

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.