Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
168
Skolotāji
Skolotāji
20
Klases
Klases
16

Par izglītības iestādi

Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:

1) Vispārējās pamatizglītības izglītības programma;
2) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
3) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
4) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

Skolas mājaslapa: http://jumpravasvsk.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.