Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
716
Skolotāji
Skolotāji
46
Klases
Klases
24

Par izglītības iestādi

Liepājas Raiņa 6.vidusskola  ir Liepājas pilsētas Domes dibināta vispārizglītojošā izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības programmu no 5.klases, vispārējās vidējās izglītības programmas un interešu izglītības programmas. Vidusskolā (10.-12. kl.) jauniešiem tiek piedāvātas vairākas vispārējās vidējās izglītības programmas: humanitārā un sociālā virziena izglītības programma un matemātikas un dabaszinību izglītības programma.

Mājaslapa: http://www.citadaskola.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.