Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1397
Skolotāji
Skolotāji
113
Klases
Klases
59

Par izglītības iestādi

Rīgas 45. vidusskolā tiek īstenotas sešas izglītības programmas, un tā ir atvērta skola arī bērniem ar speciālām vajadzībām.

Izglītības programmas:

Pamatizglītības programma;

Pamatizglītības profesionāli orientētā  virziena  programma;

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;

Vispārējās vidējās  izglītības humanitārā un sociālā virziena programma;

Vispārējās vidējās  izglītības profesionāli  orientētā  virziena programma.

Mājaslapa: http://r45vs.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.