Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
497
Skolotāji
Skolotāji
49
Klases
Klases
26

Par izglītības iestādi

Izglītības programmas

1) Vispārējās pamatizglītības programma;
2) Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma;
3) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
4) Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma;
5) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma;
6) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;
7) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
8) Vispārējās pirmsskolas izglītības programm;
9) Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Skolas mājaslapa: http://www.livanu1vsk.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.