Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
479
Skolotāji
Skolotāji
36
Klases
Klases
25

Par izglītības iestādi

2015./2016.m.g. ģimnāzijā mācās 422 skolēni, strādā 52 pedagogi. Ģimnāzijas darbības mērķis – organizēt un īstenot kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās izglītības standartos noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanu. Mācību valoda – latviešu.

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.