Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
642
Skolotāji
Skolotāji
60
Klases
Klases
35

Par izglītības iestādi

Mācību programmas:

- Pamatizglītības programma
- Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma
- Pamatizglītības sporta virziena programma
- Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
- Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma
- Vispārējās vidējās izglītības humanitārā(valodu) virziena programma

Skolas mājaslapa: http://vidusskola.saldus.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.