Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
879
Skolotāji
Skolotāji
49
Klases
Klases
32

Par izglītības iestādi

Jūrmalas Valsts ģimnāzija īsteno:

* Pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klase) programmu
* Pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu
* Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu
* Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu
* Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu
* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu

 Ģimnāzijas mājaslapa: http://jvg.lv

 

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.