Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
861
Skolotāji
Skolotāji
45
Klases
Klases
33

Par izglītības iestādi

Skola īsteno trīs izglītības programmas:

* Pamatizglītības pirmā posma 1.-6. klase
* Pamatizglītības pirmā posma  1.-6. klase matemātikas, dabaszinību un tehnoloģijas virziena programma
* Speciālās pamatizglītības pirmā posma  1.-6. klase programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Skolas mājaslapa: http://sskatvase.lv

Reģistrētie skolotāji