Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
126
Skolotāji
Skolotāji
6
Klases
Klases
33

Par izglītības iestādi

2010./2011.māc.g. piedāvā apgūt:

Izglītības programma

Kvalifikācija

Mācību ilgums

Iepriekš. izgl.

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

 

4 gadi

9 kl.

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

4 gadi

9 kl.

Būvdarbi

Apmetējs

3 gadi

8 kl.,    

15 gadi

 

Reģistrētie skolotāji