Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
231
Skolotāji
Skolotāji
0
Klases
Klases
104

Par izglītības iestādi

īgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle

Pamatstudiju programmas

Koledžstudiju programmas:

 • Uzņēmējdarbība un vadīšana
 • Datorsistēmas
 • Būvdarbu vadīšana
 • Cilvēku resursu vadīšana

Bakalaura profesionālā izglītības programmas:

 • Uzņēmējdarbība un vadīšana
 • Būvniecība
 • Elektrotehnoloģiju datorvadība
 • Siltumenerģētika un siltumtehnika
 • Visaptverošā kvalitātes vadība
 • Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
 • Mašīnu un aparātu būvniecība
 • Apģērbu un tekstila tehnoloģija

Bakalaura akadēmisko  studiju programmas:

 • Apakštēmas
 • Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
 • Enerģētika un elektrotehnika
 • Telekomunikācijas

 

Rīgas Tehniskā universitāte, Ventspils filiāle

Pamatstudiju programmas

Bakalaura akadēmisko studiju programmas:

 • Datorsistēmas
 • Ekonomika
 • Elektronika
 • Elektrotehnoloģiju datorvadība
 • Enerģētika un elektrotehnika
 • Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
 • Telekomunikācijas
 • Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas
 

Bakalaura profesionālo studiju programma:

 • Visaptverošā kvalitātes vadība

Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils filiāle

Pamatstudiju programmas

 • Automātika un datortehnika
 • Automobiļu transports
 • Datorsistēmas
 • Dzelzceļa transports
 • Ekonomika
 • Elektronika
 • Enerģētika un elektrotehnika
 • Informācijas tehnoloģija
 • Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
 • Mašīnu un aparātu būvniecība
 • Siltumenerģētika un siltumtehnika
 • Telekomunikācijas
 • Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas
 • Ģeodēzija un kartogrāfija
 • Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
 • Būvniecība
 • Visaptverošā kvalitātes vadība

Reģistrētie skolotāji

Šajā skolā šobrīd nav reģistrējies neviens skolotājs
Informācija apkopota plkst.