Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
541
Skolotāji
Skolotāji
35
Klases
Klases
21

Par izglītības iestādi

Daugavpils Saskaņas pamatskola ir divplūsmu skola, kura īsteno 3 pamatizglītības programmas:

1) Pamatizglītības programmu (kods 21011111, licence 8662),
2) Pamatizglītības mazākumtautību programmu(kods 21011121, licence 8666),
3) Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods 21013111, licence V-8949)

Skolas mājaslapa: http://www.saskanas.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.