Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
582
Skolotāji
Skolotāji
27
Klases
Klases
21

Par izglītības iestādi

Divplūsmu skola, kura īsteno trīs pamatizglītības programmas:

1) Pamatizglītības programma (kods 21011111, latviešu plūsma);
2) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 21015311, latviešu plūsma);
3) Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121, krievu plūsma).

Skolas mājaslapa: http://www.saskanas.lv/

Reģistrētie skolotāji