Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
91
Skolotāji
Skolotāji
20
Klases
Klases
17

Par izglītības iestādi

Iestādes darbības pamatmērķi:
 

1) veidot visiem izglītojamajiem pieejamu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu un uzdevumu sasniegšanu;
2) radīt izglītojamajiem iespējas gūt zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras sekmē pilnvērtīgas personības veidošanos, akceptējot mūsdienu darba tirgum atbilstošu izglītības iegūšanu un demokrātisku attiecību attīstību.

Skolas mājaslapa: http://tinuzupsk.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.